De rol van big data bij personeelsplanning

Contentmanager Dehora
21 november 2017

De term big data klinkt veel mensen waarschijnlijk bekend in de oren. Er wordt immers in de media veel over geschreven en gesproken en wellicht ook wel bij u in de organisatie. Maar wat het nu precies is, daar kunnen maar weinig mensen een goed en eenduidig antwoord op geven. Ook omdat de term vaak op veel verschillende manieren wordt gebruikt. Een goede definitie van big data is: een grote set aan gegevens die mathematisch geanalyseerd moet worden om patronen, trends en verbanden (vooral in relatie tot menselijk gedrag) weer te geven. Dat laatste, de patronen, trends en verbanden in relatie tot menselijk gedrag, maakt dat big data ook op het vlak van personeelsplanning of workforce planning de laatste jaren steeds relevanter is geworden.

 

Een goed stappenplan is cruciaal bij de ontwikkeling van gezonde roosters

Eerste stap is het maken van een werkaanbodanalyse. Deze analyse geeft een duidelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden en het werkaanbod.

Vervolgens kunnen netto bezettingseisen worden vastgesteld, waarin aangegeven wordt hoeveel medewerkers op welk moment van de dag minimaal aanwezig moeten zijn. Daarna kan dan in combinatie met de beschikbare en/of de gewenste formatie een bruto roostersleutel worden opgesteld. Aan de hand van de bruto roostersleutel kunnen er roosters worden gemaakt die daadwerkelijk aansluiten bij het werkaanbod.

Werkaanbodanalyse blijkt een lastige klus

Zoals gezegd, speelt een gedegen werkaanbodanalyse een belangrijke rol in het geheel. Dit blijkt in de praktijk niet eenvoudig om te ontwikkelen. Zo is er in veel organisaties, door de intensieve betrokkenheid bij het bedrijfsproces en beperkte planeducatie, een gebrek aan goed opgeleide planprofessionals met een helikopter view, die deze analyse kunnen uitvoeren.

Het analyseren en vertalen van big data blijkt in de praktijk vaak complex, wat mede komt door het gebrek aan data analisten binnen organisaties. Organisaties kunnen hier veel gevolgen van ondervinden zoals een lage tevredenheid van het personeel en/of de klant. Daarnaast heeft het ook effect op de bedrijfsresultaten van de organisatie. Als mensen werken op momenten dat zij niet nodig zijn of extra moeten komen werken als er tekorten zijn, werkt dat demotiverend en kan dit leiden tot onnodig ziekteverzuim. Als de organisatie scherper aan de wind gaat zeilen, door het juiste aantal medewerkers op het juiste moment in te zetten – in overeenstemming met het werkaanbod – zal dit direct een positieve invloed hebben op de medewerkerstevredenheid en de bedrijfsresultaten. Goede data analyse is hierbij van belang.

Het volledige artikel lees je hier.

Tags: 
big data