Duurzaamheids-app Tiptrack blijkt groot succes bij KLM

Contentmanager Dehora
13 december 2017

In november gebruikten 6000 medewerkers van het grondpersoneel van de KLM de AWVN-app Tiptrack. Meer dan de helft van de deelnemers deed daarbij een online beroeps- of gezondheidstest en kocht een cursus of opleiding.

Ze betaalden met het ontwikkelbudget dat de KLM voor deze proef beschikbaar had gesteld. De bestedingen liepen op tot ruim 2 miljoen euro tijdens de proefperiode van drie weken. KLM heeft ruim 13.000 mensen als grondpersoneel in dienst. 

Dagelijks tips

Tiptrack bestaat uit de app en een digitaal platform. Op basis van iemands profiel geeft de app dagelijks tips op het gebied van ontwikkeling en vitaliteit. Medewerkers kunnen via dit online concept ook meer inzicht krijgen in hun financiële situatie. Daarnaast wijst de app medewerkers op vacatures die bij hun ontwikkeling passen. De informatie is strikt persoonlijk. Werkgever KLM kan de gegevens niet inzien.

KLM de eerste

KLM is de eerste grote werkgever die gebruik maakt van de door AWVN ontwikkelde app voor smartphone en digitaal platform voor computer om duurzame inzetbaarheid te concretiseren. Met Tiptrack krijgen werkenden inzicht in hun werksituatie, ontwikkelingsmogelijkheden, financiële situatie en gezondheidsaspecten. De gedachte achter Tiptrack is dat werkenden dit inzicht kunnen gebruiken om meer greep te krijgen op hun eigen huidige en toekomstige situatie. Zij vergroten hun eigen duurzame inzetbaarheid en daarmee hun eigen toekomstige arbeidsmarktkansen.

Medewerkers zijn ‘onbewust onbekwaam’

AWVN ziet in steeds meer cao’s afspraken over individuele inzetbaarheidsbudgetten, geld waarover werkenden zelf kunnen beslissen. Vaak worden deze budgetten echter niet of onvoldoende gebruikt. Duurzame inzetbaarheid ‑ met als doel dat werkenden nu en in de toekomst productief en met plezier aan het werk blijven ‑ staat bovenaan de meeste prioriteitenlijstjes bij werkgevers. Volgens de AWVN liet het begrip zich tot nu toe maar moeizaam vertalen naar de praktijk. Het succes bij KLM verklaart de AWVN uit het feit dat de medewerker met Tiptrack eerst inzicht in zijn situatie krijgt, waardoor hij beter weet waar hij zijn budget aan kan besteden. Uit eerder onderzoek van de werkgeversvereniging blijkt dat veel medewerkers ‘onbewust onbekwaam’ zijn omtrent hun eigen duurzame inzetbaarheid. Met de app lijkt deze ban nu doorbroken. 

Meer weten over Tiptrack? Kijk dan hier.

Bron

Tags: 
tiptrack
klm