Limis Planner, speciaal ontwikkeld voor productieplanning in het MKB

Contentmanager Dehora
3 april 2018

Limis Planner, planningssoftware voor productiebedrijven
Limis Planner berekent en visualiseert de optimale productieplanning. Limis biedt met de software een oplossing voor de complexe productieplanning in de metaal-, hout- en kunststofindustrie.
Limis Planner zorgt, stand-alone of gekoppeld aan ERP, voor een 24/7 up-to-date inzicht in de planning van het productieproces. Met als resultaat: een betere leverbetrouwbaarheid, kortere doorlooptijden, tijdsbesparing op plannen en een besparing op onnodige tussenvoorraden en productiekosten waaronder kosten voor overwerk of uitbesteden. Daarnaast is het eenvoudig om in te springen op spoedorders tussendoor en op tijd in te grijpen bij dreigende bottlenecks.
De software is modulair opgebouwd en schaalbaar.

Gebruikersgemak: plannen vanuit het startscherm
Orders, bewerkingen, machines, gereedschappen, werknemers… de productieplanning laat soms veel meer zien dan in eerste instantie nodig is. De intuïtieve User Interface van planningssoftware Limis Planner loodst de planner op een aangename manier door de planning waarbij in één oogopslag de hele planning kan worden gemonitord. De planner kan eenvoudig vanuit het startscherm orders invoeren, plannen, inzicht verkrijgen in de haalbaarheid van de nieuwe orders, to-do-lijsten maken, monitoren en prestaties meten. Het is niet of nauwelijks nodig de diepte van het pakket in te gaan.
De User Interface met tegels maakt het gebruik van de software uitermate laagdrempelig, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

Hoe werkt Limis Planner?
Limis Planner brengt drie planningsniveau's in beeld:
• Lange termijn planning:
De planning met een langere horizon (bijvoorbeeld weken). Voor nieuwe orders en offertes kan met behulp van de leverdatumcalculator een haalbare leverdatum worden bepaald.
• Korte termijn planning:
Vanuit de lange termijn planning worden de orders welke geproduceerd mogen worden ingepland in de korte termijn planning. Voor het opstellen van de korte termijn planning beschikt Limis Planner over een krachtige scheduler (detailplanner) waarmee volautomatisch de planning wordt berekend. 
• Terugkoppeling via de voortgangs- en urenregistratie:
Via de online voortgangs- en urenregistratie wordt de werkelijke voortgang van de orders (en bewerkingen) gemeten en teruggekoppeld aan de planning. Plannen met Limis Planner is een continu proces van plannen, uitvoeren, meten en bijsturen.

Bron