Meer ouderen in 2016 na outplacement aan de slag

Contentmanager Dehora
27 september 2017

Uit het jaarlijkse onderzoek Nationaal Outplacement van OVAL (branche voor duurzame inzetbaarheid) blijkt dat in 2016 van de groep 40-57-jarigen 70 procent na een outplacementtraject weer aan de slag is gegaan. Dat was in 2014 en 2015 een stuk lager met  60 procent. In de groep 57+ zijn de leden van OVAL er in geslaagd het aantal succesvolle trajecten dat leidde tot een baan nog sterker te vergroten, van 36 procent in 2014, naar 43 procent in 2015 tot 51 procent in 2016.

Van de mensen jonger dan 40 jaar vindt net als in voorgaande jaren ongeveer driekwart na een outplacementtraject een baan. Het meest opvallend is de sterke stijging van het succespercentage bij de groep 57-plussers naar 51 procent. Deze groep werknemers heeft in veel gevallen al langere tijd niet meer gesolliciteerd, is minder ervaren in ‘personal branding’ en heeft soms een gebrek aan 21st-century-skills, zoals ict-basisvaardigheden en informatie- en mediavaardigheden. Juist op deze vaardigheden is extra ingezet. Dit heeft, in combinatie met de aantrekkende arbeidsmarkt, tot goede resultaten geleid.

Uit het Nationaal Outplacementonderzoek blijkt dat, van de mensen die een traject hebben gevolgd, meer dan 80 procent in een andere functie binnen dezelfde of andere sector terecht komt.

Bron