Ministerie financiert initiatieven rondom duurzame inzetbaarheid

Contentmanager Dehora
11 juli 2017

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 12,5 miljoen beschikbaar voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Belangstellenden kunnen vanaf september 2017 subsidie aanvragen voor de regeling Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren.

Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is dit bedrag beschikbaar gesteld vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 500.000, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt hoogstens 50%, dus er is sprake van co-financiering.

Bron