U bent hier

Omgaan met werkdruk - 6 tips

Contentmanager Dehora
29 november 2017

Steeds meer beroepsgroepen moeten leren omgaan met werkdruk. De taakbelasting neemt toe, verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd en door de toenemende bereikbaarheid van telefoon en e-mail verwachten klanten, collega's en management dat je bereikbaar bent. 

Dat levert druk op dat vaak leidt tot stress en overspannenheid. De werknemer anno nu moet zich meer inspannen om de eigen grenzen te bewaken.

Hieronder volgen een paar tips om als medewerker om te gaan met de paradox van privetijd en continue bereikbaarheid:

  1. Stel duidelijke grenzen vast voor jezelf, bijvoorbeeld “niet meer dan 1 extra dienst in 2 weken” of “geen extra dienst in mijn vrije weekend” of “een doorgewerkte pauze haal ik direct na de klus in” of “nooit overwerk op mijn bridgeavond”. Het gaat erom dat je zelf de baas bent over je vrije tijd;

  2. Communiceer je vastgestelde grenzen met je team en leidinggevende. Het is niet nodig om alles toe te lichten met een verklaring, maar je grenzen moeten duidelijk zijn voor jezelf en voor anderen;

  3. Als je iets van bedenkingen voelt bij een vraag om een extra dienst dan neem je wat bedenktijd, overleg zonodig met het thuisfront en kom later met een antwoord. laat je niet dwingen tot het nemen van een directe beslissing. Soms zal blijken dat het probleem al is opgelost;

  4. Overwerk, doorwerken en extra diensten zijn in het algemeen geen verplichting. Je hebt gewoon recht op je vrije tijd;

  5. Je hoeft niet altijd bereikbaar te zijn. Stel op de tijden dat je niet bereikbaar wilt zijn een automatisch bericht op in je e-mail, zet je whatsapp meldingen uit en spreek een afwezigheidsbericht in op je telefoon;

  6. Wordt er desondanks toch een beroep op jou gedaan, ondanks de afspraken die gemaakt zijn, zeg dan simpelweg 'nee'. Bedenk dat, als je (ondanks de afspraken) 'ja' zegt tegen het extra werk je positie wat dit betreft verzwakt. Daarnaast zeg je eigenlijk 'nee' tegen de dingen die je zelf gepland had te gaan doen.

Bron

Tags: 
werkdruk