Onderzoek wijst uit: wie veel overwerkt, is minder ziek.

Contentmanager Dehora
5 juli 2017

Het CBS en TNO onderzochten het grote verschil in ziekteverzuim tussen verschillende branches. Zo is het ziekteverzuim in de horeca de helft lager dan in de zorg. 

Het blijkt dat er een correlatie zit tussen flexibel of vast personeel en het percentage ziekteverzuim. Dat verklaart onder andere het verschil tussen beide branches.

En er zijn nog meer opmerkelijke verbanden gelegd. Zo komen gescheiden mensen vaker niet werken dan getrouwde mensen, zijn werknemers bij kleine bedrijven minder vaak ziek en melden vrouwen zich vaker ziek dan mannen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de werkgever wel degelijk een lager ziekteverzuim kan beïnvloeden door werknemers meer controle te geven over zaken als invulling en planning van het werk. 

Bron