Oprekken leeftijdsgrenzen voor nachtdiensten bij UMC's stuit op verzet vakbond

Contentmanager Dehora
23 januari 2018

De UMC's zitten in een spagaat. Nu is het zo dat alleen personeel tot 57 jaar mag worden ingeroosterd op nachtdiensten. Naarmate de werknemerpopulatie verder veroudert komt er nog meer druk te staan op jongere werknemers. Het opschuiven van de AOW-leeftijd verergert de situatie verder.

De 8 UMC's hebben samen ongeveer 75.000 mensen in dienst. De werkgevers willen de 57-jaargrens vervangen door de grens '5 jaar voor pensioensgerechtigde leeftijd' en vinden daarmee de vakbonden op hun weg. 

Deze werkgevers, verenigd in het NFU motiveert de wijziging door te wijzen op een eerlijkere verdeling van nachtdiensten over de gehele werknemerpopulatie (met name verpleegkundigen en artsen), zodat de jongere generaties in een gezinssituatie minder werkdruk ervaren.

Vakbond NU91 is niet onder de indruk en wijst erop dat de grens al is opgetrokken van 55 naar 57 jaar. De UMC's hebben te weinig of niet aan strategische personeelsplanning gedaan en deze ontwikkeling al ver vantevoren hebben kunnen zien aankomen. 

Er speelt nog een andere ontwikkeling die mogelijk van invloed is op deze discussie. De Gezondheidsraad onderkent het gezondheidsrisico van nachtwerk en adviseerde het kabinet dit op te nemen in de Arbeidstijdenwet (ATW). Denk daarbij aan verhoogd risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Het kabinet reageerde afwachtend omdat de belasting van nachtdiensten nog niet gekwantificeerd kan worden door de Gezondheidsraad. 

Bron