Strategische personeelsplanning steeds moeilijker uitvoerbaar

Contentmanager Dehora
17 juli 2017

Ruim 30% van de HR-managers komt er niet aan toe aan strategische personeelsplanning te doen. En dat terwijl het voor deze managers wel als prioriteit wordt gezien. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.

Organisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer, waarbij de helft van de respondenten toegeeft hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan een tijdspanne van drie jaar. Een handvol kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar.

Het economisch klimaat, veranderende wetgeving en stelselwijzigingen worden als de boosdoeners gezien om aan goede personeelsplanning te doen. De sneller veranderende werkomgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid zetten het maken van goede lange termijn planning verder onder druk.

Bron